Aktiviteter

Juni 2019

Folkemøde Bornholm – Oplægsholder

Censor Læreruddannelsen Bornholm

Censor Læreruddannelsen København

Møde Tænketanken SOPHIA, Odense

Maj 2019

Læremiddelgruppen, Dansk Forfatterforening

April 2019

Skrivegruppe Fælles Mål Dansk – Undervisningsministeriet

Møde Tænketanken SOPHIA, Odense

Oplæg læreruddannelsen, Bornholm

Oplæg for lærere og elever ‘Blog & Vlog’, Bornholm

Marts 2019

Skrivegruppe Fælles Mål Dansk – Undervisningsministeriet

Møde Læremiddelgruppen, Dansk Forfatterforening

Februar 2019

Skrivegruppe Fælles Mål Dansk – Undervisningsministeriet

Kursus Mig & dig & YouTuben, Hvidovre

Januar 2019

Skrivegruppe Fælles Mål Dansk – Undervisningsministeriet

December 2018

Skrivegruppe Fælles Mål Dansk – Undervisningsministeriet

November 2018

November 2017

Skriveseminar – Tænketanken SOPHIA

Skrivehandlinger i et dannelsesperspektiv – Oplæg konference Fredericia

Forfatteroplæg for skoleelever – Espergærde Bibliotek

Oktober 2017

Oplæg om læremidler – Dansk Forfatterforening

Gæstelærer på læreruddannelsen Absalon

August 2017

Møde – UVM. Kvalitet i læremidler.

Juli 2017

Lærermødet – Ryslinge Højskole. Oplægsholder

Juni 2017

Beskikket censor- Dansk

Oplægsholder konference om folkeskolen Tænketanken SOPHIA – Vejle

Maj 2017

Debatarrangement om folkeskolen – Helsingør. Medarrangør

Oplæg for lærere og skolebibliotekarer – Helsingør

April 2017

Gæstelærer på Læreruddannelsen i Roskilde – Om blogging

Skolemessen i Århus

Marts 2017

Læringsfestival Bella Centeret -Dansklærerforeningen

Februar 2017

Gæstelærer Helsingør  Ungdomsskole / Museet for Søfart Helsingør – uge 6

Januar 2017

Planlægningsgruppen for Nyhedsugen 2018

Præmieoverrækkelse Nyhedsugen 2017 Københavns Rådhus