Aktiviteter

November 2017

Skriveseminar – Tænketanken SOPHIA

Skrivehandlinger i et dannelsesperspektiv – Oplæg konference Fredericia

Forfatteroplæg for skoleelever – Espergærde Bibliotek

Oktober 2017

Oplæg om læremidler – Dansk Forfatterforening

Gæstelærer på læreruddannelsen Absalon

August 2017

Møde – UVM. Kvalitet i læremidler.

Juli 2017

Lærermødet – Ryslinge Højskole. Oplægsholder

Juni 2017

Beskikket censor- Dansk

Oplægsholder konference om folkeskolen Tænketanken SOPHIA – Vejle

Maj 2017

Debatarrangement om folkeskolen – Helsingør. Medarrangør

Oplæg for lærere og skolebibliotekarer – Helsingør

April 2017

Gæstelærer på Læreruddannelsen i Roskilde – Om blogging

Skolemessen i Århus

Marts 2017

Læringsfestival Bella Centeret -Dansklærerforeningen

Februar 2017

Gæstelærer Helsingør  Ungdomsskole / Museet for Søfart Helsingør – uge 6

Januar 2017

Planlægningsgruppen for Nyhedsugen 2018

Præmieoverrækkelse Nyhedsugen 2017 Københavns Rådhus