Ind i mellem får jeg forvildet mig ind i dagspressen som andet end debattør. Her kan du finde lidt blandet presseomtale.

  • Facebook
  • twitter
  • Hatena