CV

2017-

Suderende ved INNS Københavns Universitet, dansk.

Konsulent i Dansklærerforeningen (grundskolen).

Redaktør for medlemsbladet DANSK

(vikariat)

 

2015-

Bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningens Folkeskolesektion.

Fra januar 2016 – næstformand

 

2014-2015

Meningsdanneruddannelsen v. Danmarks Lærerforening og Cevea

 

2006-2016

Underviser i udskolingen:

Dansk, historie, kristendomskundskab og samfundsfag.

Desuden:

Afdelingskoordinator
Personaleudvalg
Suppleant for tillidsrepræsentant
Praktiklærer
Praktikundervisning
Kredsstyrelsesmedlem Helsingør Lærerforening, herunder kommunikation.

 

2005-2006

Lærer ved Nordvestskolen, 3000 Helsingør

 

1999-2004

Lærer ved Hundigeskolen, 2670 Greve

 

1995-1999

Læreruddannelsen. N. Zahles Seminarium. Linjefag dansk og historie.

Afsluttende opgaver:

Dansk: J. P. Jacobsen. Klassikeren og dannelsen i folkeskolen.

Historie: En vellykket indvandring? Den hollandske indvanding til Amager i 1500-tallet.

Almen didaktik: Med vinger og rødder. Projektarbejdsformen.

Pædagogik: Elever med særlige behov i folkeskolen. En opgave om inklusion i klasserummet.

Udvalgte praktikophold:

Jagt- og Skovbrugsmuseet, Hørsholm

Lejre Forsøgscenter

Gl. Estrup – Landbrugsmuseet

 

1992-1993

Historiestudiet ved Københavns Universitet

Dansk Landbrugshistorie v. Claus Bjørn
Litteratur- og informationssøgning
Introduktion til Danmarkshistorien
Introduktion til Verdenshistorien